×

OBS Nyt lokationsnummer: 5790002509223 fra 5. januar 2021

Telefarmakologisk ambulatorium tilbyder klinisk farmakologisk sparring og medicingennemgang af komplekse polymedicinerede patienter i Region Syddanmark. Ambulatoriet er et 3. årigt pilotprojekt, som startede i marts 2019, i et samarbejde mellem Klinisk Farmakologi, OUH og Praksisenheden i Region Syddanmark.

Hvordan gør jeg?

Hvem kan henvises

Patienter, der får mere end 5 præparater, hvor den praktiserende læge ønsker klinisk farmakologisk sparring.

Det kan fx være:

-Egen læge skal have ajourført Fælles Medicinkort i forbindelse med henvisningen.


Hvem kan ikke henvises:


Kalender

Ledige tider er markeret "Ledig" og optagede tider er markeret "Optaget". Du kan bladre i kalenderen ved at trykke på de blå pile i øverste venstre hjørne.

Når du har fundet en dato så skriv den til henvisningen eller send en efterfølgende korrespondance. Vi skal nok fjerner den ledige tid i kalenderen. OBS kalenderen indeholder ikke personfølsomme oplysninger, men markerer kun ledige og optagede tider. Man kan desværre ikke booke direkte i kalenderen. Vi arbejder på en løsning.

Om ambulatoriet

Introduktion til ambulatoriet

Videokonferencen

Det nære sundhedsvæsen

Den praktiserende læge er borgerens sundhedsfaglige tovholder og mest fortrolige samarbejdspartner. Dette skal der ikke laves op på. Med Telefarmakologisk Ambulatorium rykker vi derfor den specialiserede kliniske farmakologiske rådgivning helt ud, hvor borgeren befinder sig.

Lighed i sundhed

Den geografiske forskel i behandling ophæves, da ambulatoriet er et virtuelt ambulatorium med videokonferencen som centralt omdrejningspunkt. Dette skaber lighed i sundhed.

Specialiseret rådgivning på tværs af sektorer

Medicingennemgangen og rådgivningen foreståes af speciallæger i klinisk farmakologi, hvor der lægges vægt på evidensbaseret gennemgang, men med fokus på individualiseret og pragmatisk rådgivning. Dialogen på tværs af sektorerne er alfa-omega.